Ilmiy maktab a'zolari

Abdurahmanov Kalandar Xodjayevich

Abdurahmanov
Kalandar
Xodjayevich

O‘zFA akademigi, i.f.d., professor - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabining asoschisi va rahbari

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich

Sharipov
Kongratbay
Avezimbetovich

Texnika fanlari doktori, professor - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabi a`zosi

Umurzakov Baxodir Xamidovich

Umurzakov
Baxodir
Xamidovich

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabi a`zosi

Kudbiyev Sherzod Davlyatovich

Kudbiyev
Sherzod
Davlyatovich

Iqtisodiyot fanlari doktori, (DSc) - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabi a`zosi

Zokirova Nodira Kalandarovna

Zokirova
Nodira
Kalandarovna

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabi a`zosi

Raximova Nigina Xayrullayevna

Raximova
Nigina
Xayrullayevna

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabi a`zosi

Raximova Dilfuza Nigmatovna

Raximova
Dilfuza
Nigmatovna

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabi a`zosi

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna

Abdurahmanova
Gulnora
Qalandarovna

Iqtisodyot fanlari doktori, professor - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabining a’zosi

Xudoyberdiyev Zaynitdin Yavkachevich

Xudoyberdiyev
Zaynitdin
Yavkachevich

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabi a`zosi

Magrupov Aziz Yuldashevich

Magrupov
Aziz
Yuldashevich

Iqtisod fanlari bo‘yicha falsafa doktori, PhD, dotsent - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabining a’zosi

Muxitdinov Erkin Madorbekovich

Muxitdinov
Erkin
Madorbekovich

Iqtisod fanlari bo‘yicha falsafa doktori, PhD, dotsent - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabining a’zosi

Arabov Nurali Uralovich

Arabov
Nurali
Uralovich

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabi a`zosi

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich

Nasimov
Dilmurod
Abdulloyevich

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabi a`zosi

Irmatova Aziza Bahramovna

Irmatova
Aziza
Bahramovna

Iqtisod fanlari doktori, dotsent - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabining a’zosi

Shoyusupova Nargiza Turg‘unovna

Shoyusupova
Nargiza
Turg‘unovna

Iqtisod fanlari nomzodi, dosent - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabi a`zosi

G‘oyipnazarov Sanjar Baxodirovich

G‘oyipnazarov
Sanjar
Baxodirovich

Iqtisod fanlari bo‘yicha falsafa doktori, PhD, dotsent - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabining a’zosi

Hayitov Abdimannon Buxarovich

Hayitov
Abdimannon
Buxarovich

Iqtisod fanlari nomzodi, dosent - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabi a`zosi

Xolmurodov Salimbek Eshbekovich

Xolmurodov
Salimbek
Eshbekovich

Iqtisod fanlari nomzodi, dosent - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabi a`zosi

Djabbarova Shoira Gaffarovna

Djabbarova
Shoira
Gaffarovna

Iqtisod fanlari nomzodi, dosent - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabi a`zosi

Xolmuxamedov Muxsin Murodulloyevich

Xolmuxamedov
Muxsin
Murodulloyevich

Iqtisod fanlari nomzodi, dosent - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabi a`zosi

Bakiyeva Iroda Akbarovna

Bakiyeva
Iroda
Akbarovna

Iqtisod fanlari nomzodi, dosent - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabi a`zosi

Mamarasulov Fazlitdin Umarovich

Mamarasulov
Fazlitdin
Umarovich

Iqtisod fanlari nomzodi, dosent - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabi a`zosi

Shakarov Zafar Gaffarovich

Shakarov
Zafar
Gaffarovich

Iqtisod fanlari bo‘yicha falsafa doktori, PhD, dotsent - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabining a’zosi

Gabzalilova Vinera Tursinovna

Gabzalilova
Vinera
Tursinovna

Iqtisod fanlari nomzodi, dosent - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabi a`zosi

Alijonov O‘tkir Maxamadaliyevich

Alijonov
O‘tkir
Maxamadaliyevich

Iqtisod fanlari nomzodi, dosent - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabi a`zosi

Ashurzoda Luiza Muxtarovna

Ashurzoda
Luiza
Muxtarovna

Iqtisod fanlari bo‘yicha falsafa doktori, PhD, dotsent - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabining a’zosi

Axmedova Muxabbat Abdulxashimovna

Axmedova
Muxabbat
Abdulxashimovna

Iqtisod fanlari bo‘yicha falsafa doktori, PhD, dotsent - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabining a’zosi

Najmitdinov Alisher Jamalitdinovich

Najmitdinov
Alisher
Jamalitdinovich

Iqtisod fanlari bo‘yicha falsafa doktori, PhD, dotsent - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabining a’zosi

Shotursunova Nodira Nosirovna

Shotursunova
Nodira
Nosirovna

Iqtisod fanlari bo‘yicha falsafa doktori, PhD, dotsent - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabining a’zosi