Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy elektron jurnalining 2023 - yil uchun 4 soni to'plamini bu yerdan olishingiz mumkin.

# Maqola muallifi FISh va maqola nomi Ko'chirish
Mehnat bozori va mehnat munosbatlari
1 S.P.Qurbonov, Mahallada ishsiz aholini ish bilan bandligiga ko‘maklashish: mas’uliyat va imkoniyatlar
783,87 kBt
2 K.J.Sodiqxo’jayev, Ishlab chiqarish korxonalarida mehnat muhofazasi tizimini takomillashtirish orqali iqtisodiy samaradorlikni ta’minlash
710,12 kBt
3 H.A.Hakimov, Fiskal va monetar siyosatning muvofiqligi va ularning mehnat bozori bilan aloqadorligi
736,08 kBt
Inson kapitali
4 N.N.Shotursunova, Inson kapitali rivoji – shaxs-jamiyat-davlat taraqqiyotining kafolati
738,57 kBt
5 T.N.Azimov, Methodological aspect of human capital assesment
728,79 kBt
6 G.U.Shomiyev, Некоторые аспекты организационно - экономического механизма формирования человеческого капитала: международный опыт
788,93 kBt
7 G.U.Shomiyev, Cовершенствование механизма формирования человеческого капитала в сфере оказания медицинских услуг: системный подход
802,11 kBt
Inson taraqqiyoti
8 S.P.Qurbonov, Qishloq hududlarida unumli bandlik tamoyillari asosida aholi daromadlarini oshirish imkoniyatlari
807,74 kBt
Migratsiya
9 D.K.Israilova, Tashqi mehnat migratsiyasini tartibga solishning institutsional mexanizmlarini takomillashtirish
870,32 kBt
Inson resurslarini boshqarish
10 Z.Dj.Adilova, HR brendingni rivojlantirish omillari va baholash usullari: xorijiy tajriba
740,92 kBt
11 Z.M.Isaqova, Davlat xizmatichilari faoliyati samaradorligini baholashda loyiha boshqaruvi standartlari
738,59 kBt
12 D.A.Qurbonova, Relationship between financial motivational mechanisms and employee performance at food industry enterprises
699,68 kBt
13 B.E.Tagayev, X.N.Abdullayeva, Raqamli iqtisodiyotga o’tish davrida liderlarni boshqarish orqali mehnat unumdorligini oshirish
866,35 kBt
14 N.B.Tula, Эффективное управление человеческими ресурсами на основе демографических данных
742,30 kBt
Tadbirkorlikni rivojlantirish
15 Rohana Ngah, S.B.Goyipnazarov, Tacit knowledge sharing and entrepreneurial orientation on organizational performance of micro businesses in Malaysia
724,40 kBt
16 G.M.Abdulxayeva, Tog’ va tog’oldi hududlarini mintaqalash hududiy rivojlanishni tartibga solish vositasi sifatida
792,13 kBt
17 N.A.Anvarov, Развитие сельских территорий через агротуризм в Самарканде
743,67 kBt
18 G.Sh.Karabayeva, Стимулы для развития устойчивой экономики
714,06 kBt
19 D.Y.Matrizayeva, Роль экономического управления в повышении эффективности управления объектами недвижимости
755,78 kBt
20 G.U.Shomiyev, Формирование человеческого капитала в контексте развития рынка медицинских услуг в Узбекистане
793,04 kBt