Ilmiy maktab a'zolari

Abdurahmanov Kalandar Xodjayevich

Abdurahmanov
Kalandar
Xodjayevich

O‘zFA akademigi, i.f.d., professor - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabining asoschisi va rahbari

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich

Sharipov
Kongratbay
Avezimbetovich

Texnika fanlari doktori, professor - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabi a`zosi

Umurzakov Baxodir Xamidovich

Umurzakov
Baxodir
Xamidovich

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabi a`zosi

Kudbiyev Sherzod Davlyatovich

Kudbiyev
Sherzod
Davlyatovich

Iqtisodiyot fanlari doktori, (DSc) - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabi a`zosi

Magrupov Aziz Yuldashevich

Magrupov
Aziz
Yuldashevich

Iqtisod fanlari bo‘yicha falsafa doktori, PhD, dotsent - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabining a’zosi

Xudoyberdiyev Zaynitdin Yavkachevich

Xudoyberdiyev
Zaynitdin
Yavkachevich

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabi a`zosi

Zokirova Nodira Kalandarovna

Zokirova
Nodira
Kalandarovna

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabi a`zosi

Raximova Dilfuza Nigmatovna

Raximova
Dilfuza
Nigmatovna

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabi a`zosi

Raximova Nigina Xayrullayevna

Raximova
Nigina
Xayrullayevna

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabi a`zosi

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna

Abdurahmanova
Gulnora
Qalandarovna

Iqtisodyot fanlari doktori, professor - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabining a’zosi

Arabov Nurali Uralovich

Arabov
Nurali
Uralovich

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabi a`zosi

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich

Nasimov
Dilmurod
Abdulloyevich

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabi a`zosi

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna

Bobonazarova
Jamila
Xolmurodovna

DSc, Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabi a`zosi

Tagayev Bexzod Ergashevich

Tagayev
Bexzod
Ergashevich

DSc, dotsent - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabi a'zosi

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich

Maxmudov
Odiljon
Xolmirzayevich

DSc - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabi a'zosi

G‘oyipnazarov Sanjar Baxodirovich

G‘oyipnazarov
Sanjar
Baxodirovich

Iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, dotsent - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabining a’zosi

Irmatova Aziza Bahramovna

Irmatova
Aziza
Bahramovna

Iqtisod fanlari doktori, dotsent - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabining a’zosi

Shoyusupova Nargiza Turg‘unovna

Shoyusupova
Nargiza
Turg‘unovna

Iqtisod fanlari nomzodi, dosent - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabi a`zosi

Hayitov Abdimannon Buxarovich

Hayitov
Abdimannon
Buxarovich

Iqtisod fanlari nomzodi, dosent - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabi a`zosi

Xolmurodov Salimbek Eshbekovich

Xolmurodov
Salimbek
Eshbekovich

Iqtisod fanlari nomzodi, dosent - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabi a`zosi

Bakiyeva Iroda Akbarovna

Bakiyeva
Iroda
Akbarovna

Iqtisod fanlari nomzodi, dosent - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabi a`zosi

Djabbarova Shoira Gaffarovna

Djabbarova
Shoira
Gaffarovna

Iqtisod fanlari nomzodi, dosent - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabi a`zosi

Gabzalilova Vinera Tursinovna

Gabzalilova
Vinera
Tursinovna

Iqtisod fanlari nomzodi, dosent - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabi a`zosi

Tashxodjayev Muxtorxon Maxsudovich

Tashxodjayev
Muxtorxon
Maxsudovich

PhD - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapiatli ilmiy maktabi a'zosi

Mamarasulov Fazlitdin Umarovich

Mamarasulov
Fazlitdin
Umarovich

Iqtisod fanlari nomzodi, dosent - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabi a`zosi

Muxitdinov Erkin Madorbekovich

Muxitdinov
Erkin
Madorbekovich

Iqtisod fanlari bo‘yicha falsafa doktori, PhD, dotsent - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabining a’zosi

Rustamov Erkin Erkamovich

Rustamov
Erkin
Erkamovich

PhD - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabi a'zosi

Xolmuxamedov Muxsin Murodulloyevich

Xolmuxamedov
Muxsin
Murodulloyevich

Iqtisod fanlari nomzodi, dosent - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabi a`zosi

Alijonov O‘tkir Maxamadaliyevich

Alijonov
O‘tkir
Maxamadaliyevich

Iqtisod fanlari nomzodi, dosent - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabi a`zosi

Shakarov Zafar Gaffarovich

Shakarov
Zafar
Gaffarovich

Iqtisod fanlari bo‘yicha falsafa doktori, PhD, dotsent - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabining a’zosi

Qurbonov Samandar Po'latovich

Qurbonov
Samandar
Po'latovich

PhD, dotsent v.b. - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabining a’zosi

Shotursunova Nodira Nosirovna

Shotursunova
Nodira
Nosirovna

Iqtisod fanlari bo‘yicha falsafa doktori, PhD, dotsent - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabining a’zosi

Bozorova Saxobat Abdujapparovna

Bozorova
Saxobat
Abdujapparovna

PhD, v.b., dotsent - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapiatli ilmiy maktabi a'zosi

Azlarova Dilnoza Axrorovna

Azlarova
Dilnoza
Axrorovna

PhD - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabining a’zosi

Mansurova Nargiza Shamsitdinova

Mansurova
Nargiza
Shamsitdinova

PhD - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabining a’zosi

Tula Nodirbek Baxodir o'g'li

Tula
Nodirbek
Baxodir
o'g'li

PhD - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabining a’zosi

Ashurzoda Luiza Muxtarovna

Ashurzoda
Luiza
Muxtarovna

Iqtisod fanlari bo‘yicha falsafa doktori, PhD, dotsent - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabining a’zosi

Amanov Otabek Amankulovich

Amanov
Otabek
Amankulovich

PhD - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabining a’zosi

Eshbo'riyev Umarbek Rashidovich

Eshbo'riyev
Umarbek
Rashidovich

PhD - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabi a'zosi

Sxay Lana Aleksandrovna

Sxay
Lana
Aleksandrovna

PhD - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabi a'zosi

Ulugmurodova Nodira Berdimurodovna

Ulugmurodova
Nodira
Berdimurodovna

PhD - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabi a`zosi

Fayziyeva Dilafruz Shuxratovna

Fayziyeva
Dilafruz
Shuxratovna

PhD - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabi a'zosi

Akramova Shaxnoza Ganisherovna

Akramova
Shaxnoza
Ganisherovna

PhD - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabining a’zosi

Zikriyayev Zokir Mamirovich

Zikriyayev
Zokir
Mamirovich

PhD - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabining a’zosi

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich

Zikriyoyev
Aziz
Sadulloyevich

PhD - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabining a’zosi

Axmedova Muxabbat Abdulxashimovna

Axmedova
Muxabbat
Abdulxashimovna

Iqtisod fanlari bo‘yicha falsafa doktori, PhD, dotsent - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabining a’zosi

Abdusaidov Akmal Abduvaliyevich

Abdusaidov
Akmal
Abduvaliyevich

PhD - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabi a'zosi

Najmitdinov Alisher Jamalitdinovich

Najmitdinov
Alisher
Jamalitdinovich

Iqtisod fanlari bo‘yicha falsafa doktori, PhD, dotsent - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabining a’zosi

Tairov Sanjar Oktamovich

Tairov
Sanjar
Oktamovich

PhD - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabi a'zosi

Nabiyev Olimjon Abdusalshomovich

Nabiyev
Olimjon
Abdusalshomovich

PhD - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabining a’zosi

Tuxtaboyev Jamshid Sharefitdinovich

Tuxtaboyev
Jamshid
Sharefitdinovich

PhD - Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy maktabi a`zosi