Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy elektron jurnalining 2023 - yil uchun 2 soni to'plamini bu yerdan olishingiz mumkin.

# Maqola muallifi FISh va maqola nomi Ko'chirish
Mehnat bozori va mehnat munosbatlari
1 Q.X.Abdurahmonov, Z.G.Shakarov, Transformatsion iqtisodiyotda mehnat bozorini sun’iy intellekt vositasi asosida rivojlantirish
483,79 kBt
2 S.B.G’oyipnazarov, Sun’iy intellektni inson kapitali va mehnat bozoriga ta’sirini ekonometrik baholash
484,30 kBt
3 N.T.Shayusupova, S.S.Amirdjanova, Макроэкономические тенденции занятости населения Узбекистана
601,77 kBt
4 T.A.Mahmudov, Mehnat bozori va inklyuzivlik tushunchasining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati
581,37 kBt
5 N.A.Xodjayeva, Обоснование перечня видов деятельности и профессий, востребованных в экологически ориентированной экономике
506,95 kBt
6 A.B.Xayitov, D.X.Jumayeva, Hududlar mehnat bozori ehtiyoji asosida kadrlar tayyorlash
540,36 kBt
Inson kapitali
7 S.A.Bozorova , Kraudfanding platformasida ayollar inson kapitalini rivojlantirish yo’nalishlari
587,05 kBt
8 S.A.Gafurjanova, Развитие человеческого капитала как фактор снижения бедности
524,17 kBt
9 D.I.Iskandarova , Humаn cаpitаl development is the bаsis of society's development
503,57 kBt
Inson taraqqiyoti
10 Sh.U.Jo’rayeva, Yangi O’zbekistonda aholi turmush darajasining tahlili
481,81 kBt
Migratsiya
11 B.A.Islamov, S.S.Gaziyeva, O`zbekistonda mehnat migratsiyasi jarayonlarini raqamlashtirishning yangi imkoniyatlari
602,84 kBt
12 K.A.Gulmurodov, Tashqi mehnat migratsiyasiga ta’sir etuvchi omillarning ekonometrik tahlili
561,91 kBt
Inson resurslarini boshqarish
13 G.Q.Abdurahmanova, Mahalliy davlat boshqaruv organlarida inson resurslarini boshqarish
512,00 kBt
14 O.T.Astanakulov, O’zbekistonda mahalliy davlat hokimiyati organlariga kadrlarni jalb qilish va yollash tizimi
506,60 kBt
Tadbirkorlikni rivojlantirish
15 Z.M.Jabborova, Jizzax viloyatida kichik biznes va tadbirkorlik sohasida aholi ish bilan bandligini ta’minlash hamda investitsiyalar samaradorligini oshirish yo’llari
459,54 kBt
Munosib mehnat
16 S.P.Qurbonov, Xalqaro mehnat bozorida unumli bandlik va bandlik tarkibidagi qiyosiy xususiyatlar
527,10 kBt
17 F.A.Doniyorova, Iqtisodiy o’sish barqarorligini ta’minlashda aholini ish bilan bandlik darajasini oshirish
2 995,94 kBt
18 N.R.Saidov, Aholini ish bilan bandlik va ishsizlik holati tahlili
478,55 kBt