Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy elektron jurnalining 2024 - yil uchun 2 soni to'plamini bu yerdan olishingiz mumkin.

# Maqola muallifi FISh va maqola nomi Ko'chirish
Mehnat bozori va mehnat munosbatlari
1 G.K.Abduraxmanova, S.P.Qurbonov, Aholining unumli bandlik darajasini oshirishning gender xususiyatlari
517,78 kBt
2 S.B.G’oyipnazarov, S.M.Kurbanbayeva, Yashil malakalar: mehnat bozorida rivojlanayotgan yangi yo’nalish
660,66 kBt
3 F.X.Rustamov, To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va ta'lim xarajatlarining O'zbekistondagi bandlik darajasi bilan bog'liqligi
576,44 kBt
Inson kapitali
4 D.Sh.Nishonov, Tа’lim xizmаtlаri bоzоrining milliy iqtisоdiyоtning innоvаtsiоn rivоjlаnishigа tа’siri
476,30 kBt
5 A.B.Irmatova, D.I.Iskandarova, Oliy ta’limda xotin-qizlarning liderlik ko’nikmalarini shakllantirishning o’ziga xos xususiyatlari
626,84 kBt
6 B.A.Reyimberdiyev, Internationalization strategy is the key for future success of higher education institutions
474,79 kBt
7 M.O.Hamrokulov , Prospective directions of transformation of human capital development in the digital economy
541,22 kBt
Kambag‘allikni qisqartirish
8 A.B.Irmatova, Aholi kambag’alligining konseptual yondashuvlari
571,32 kBt
9 X.M.Madraimov, Kambag’allikni qisqartirishda mehnat resurslaridan samarali foydalanish omillari
648,45 kBt
Inson resurslarini boshqarish
10 F.A.Doniyorova, Современные вызовы руководителя
542,93 kBt
11 M.Sh.Axmedov, Kiyim ishlab chiqarish korxonalarida ishchi personalni boshqarishning motivatsion omillari tahlili
582,82 kBt
Tadbirkorlikni rivojlantirish
12 D.D.Alimova, Xizmat ko’rsatish sohasida xo’jalik subyektlari faoliyatini boshqarish mexanizmlari
582,31 kBt
13 H.O.Botirova, O‘zbekistonda ayollar tadbirkorligi: iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirish muammolari va imkoniyatlari
499,00 kBt
14 X.Sh.Kaxramonov, Сущность и особенности эффективного управления многоквартирным жилищным фондом
546,25 kBt
15 N.N.Nabiyeva, Markaziy Osiyo davlatlarida inflyatsiyaning iqtisodiyotga ta’siri
520,75 kBt
16 B.A.Sharipov, N.U.Xalimjonov, An еcоnоmеtrіc analysіs оf FDI and tradе іn Uzbеkіstan
573,14 kBt
17 S.K.Mansurov, To‘qimachilik klasterlarda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish
544,52 kBt