Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy elektron jurnalining 2023 - yil uchun 3 soni to'plamini bu yerdan olishingiz mumkin.

# Maqola muallifi FISh va maqola nomi Ko'chirish
Mehnat bozori va mehnat munosbatlari
1 Z.D.Adilova, X.F.To’xtayeva, Turistik xizmatlar bozorida bandlikni tartibga solish va boshqaruv mexanizmlarining zamonaviy usullari
608,80 kBt
2 M.M.Mirzakarimova, Sh.O.Olimjonova, O‘zbekistonda mehnat bozori muammolari
597,10 kBt
3 S.A.Otaqo’ziyeva, O‘zbekiston mehnat bozorida raqamli texnologiyalar mutaxassislariga talab va taklifni baholovchi mezonlar tizimi
839,80 kBt
4 F.A.Doniyorova, Aholi bandligini ta’minlashning yo’nalishlari (O’zbekiston Respublikasi misolida)
604,53 kBt
Demografiya
5 R.I.Nurimbetov, A.M.Ismailov, О‘zbekistonning ayrim demografik masalalari va aholi bandligini manfaatdorlik indeksi asosida baholash
609,34 kBt
6 D.A.Abduxoliqova, O.A.Nasretdinova, O’zbekiston Respublikasining iqtisodiy xavfsizligini ta’minlashdagi demografik siyosati
633,05 kBt
Inson kapitali
7 S.E.Xolmuratov, J.S.Xolmuratov, Пути совершенствования образовательной системы Республики Узбекистан путем применения «финского чуда»
622,49 kBt
8 N.B.Ulug’muradova, Raqamli iqtisodiyotda inson kapitali rivojlanishini boshqarishni tashkiliy-iqtisodiy qo’llab-quvvatlash
676,94 kBt
Inson resurslarini boshqarish
9 S.B.G’oyipnazarov , Mahalliy davlat hokimiyati organlarida inson resurslarini boshqarishning xalqaro tajribasi
622,07 kBt
10 O.T.Astanakulov, Davlat xizmatida xodimlar faoliyati samadorligini baholash
607,89 kBt
11 M.A.Qayumova, Oliy ta‘lim muassasalarida professor-o‘qituvchilar motivatsiyasining muammolari va uning tahlili
593,84 kBt
12 B.I.Adizov, Oliy ta’lim muassasalarida “KPI” dan foydalanishning o‘ziga xos xususiyatlari
811,42 kBt
Tadbirkorlikni rivojlantirish
13 X.Sh.Kaxramonov, Исследование факторов, воздействующих на эффективное управление жилищным фондом города
637,70 kBt
14 D.A.Ishanxo’jayeva, Модель государственно-частного партнерства в сфере туризма
560,48 kBt
Munosib mehnat
15 F.O‘.Masharipov, Professional ta’lim muassasalari bitiruvchilari bandligini raqamli texnologiyalar asosida monitoring qilish istiqbollari
507,38 kBt